‘ม.ราชภัฏสวนสุนันฯ’ เผยผลสำรวจ ‘คนกรุง’ พบ 75.22% อยากได้การเก็บอัตราค่าโดยสารแบบใหม่ เหมาจ่าย 30 บาททั้งวัน ครอบคลุมทั้ง ขสมก.และรถร่วม ชี้! ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ม.ราชภัฏสวนสุนันฯ เผยผลสำรวจคนกรุง ประชาชนส่วนใหญ่ 81.45% ทราบแผนฟื้นฟู ขสมก. พบอยากได้การเก็บอัตราค่าโดยสารแบบใหม่ เหมาจ่าย 30 บาททั้งวัน 75.22% ครอบคลุมทั้ง ขสมก.และรถร่วม ชี้! ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ ต่อการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ของ ขสมก. ” โดยสำรวจข้อมูลจากประชาชนที่ใช้บริการรถเมล์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1,235 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 81.45% ทราบแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ และไม่ทราบแผนการฟื้นฟูนี้ มีจำนวน 18.55%

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงรายละเอียดอัตราค่าโดยสารใหม่ที่คนกรุงอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ 75.22% ชื่นชอบและอยากได้การจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายวัน 30 บาท นั่งได้ไม่จำกัดเที่ยว ทั้ง ขสมก. และรถร่วมบริการ รองลงมา 65.53% อยากได้แบบเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 720 บาท ให้ใช้ได้ทั้งขสมก. และรถร่วมบริการ 58.84% อยากให้มีบัตรสำหรับนักเรียนในอัตรา 630 บาท ต่อเดือน 50.44% ผู้สูงอายุลดครึ่งราคา และ 44.75% เที่ยวเดียว 15 บาท

ในส่วนอัตราค่าโดยสารรถเมล์ปรับอากาศ NGV นั้น 83.12% อยากได้การเก็บอัตราค่าโดยสารแบบใหม่ คือ ราคาเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน และ 16.88% อยากได้แบบปัจจุบัน คือ ไป-กลับ เฉลี่ย 30-50 บาท/วัน จำกัดเที่ยว อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ควรปรับอัตราค่าโดยสารใหม่นั้น 68.08% ให้ให้เหตุผลว่า เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ รองลงมา 65.05% ระบุว่า เพื่อจะได้ใช้บัตรโดยสารแบบเหมาจ่าย 63.17% บอกว่าจะช่วยให้ได้รับอัตราค่าโดยสารที่ถูกลง เมื่อใช้ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรนักเรียน-นักศึกษา และบัตรผู้สูงอายุ 21.33% มีระบบเก็บเงินแบบ E-Ticket ทุกคัน และอื่นๆ 16.33% ระบุเหตุผล เช่น มีรถเมล์ใหม่ปรับอากาศทุกคัน, จัดระบบเดินรถใหม่ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน, มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง