ทช. กางแผน 3 ปี (63-65) สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ เดินหน้า 6 โครงการ มูลค่า 655 ล้าน พร้อมจ่อของบปี 65 ลุย 2 โปรเจ็กต์ 12 กม. วงเงิน 77.5 ล้าน  เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ทช. กางแผน 3 ปี (63-65) สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” เดินหน้า 6 โครงการ มูลค่า 655 ล้าน พร้อมจ่อของบปี 65 ลุย 2 โปรเจ็กต์ 12 กม. วงเงิน 77.5 ล้าน เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน พ่วงแก้ไขปัญหาจราจร ดันสู่ถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากล

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน พร้อมสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยได้ก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 34 โครงการ รวมระยะทาง 421.350 กิโลเมตร

โดยในขณะนี้ ทช. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ รวมระยะทาง 81.190 กิโลเมตร วงเงินรวมประมาณ 665 ล้านบาท ได้แก่

  1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 43% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 195.478 ล้านบาท
  2. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.569 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 56% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 180.780 ล้านบาท
  3. ถนนสายบ้านหนองบัว – บ้านเขากะโหลก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.979 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 30% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 32.800 ล้านบาท
  4. ถนนสายกองบิน 53 – บ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.077 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 23% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 18.216 ล้านบาท
  5. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.085 กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ โดยมีแผนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 55.900 ล้านบาท
  6. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.891 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 172.082 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของปีงบประมาณ 2565 นั้น ทช.มีแผนที่จะเสนอของบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ ระยะทางรวม 12.076 กิโลเมตร งบประมาณ 77.500 ล้านบาท ได้แก่ 1.ถนนสายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.418 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 22.500 ล้านบาท และ 2.ถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 55.000 ล้านบาท