‘ทางหลวงชนบทฯ’ ทุ่มงบ 473 ล้าน สร้างถนนผังเมืองรวมเมืองพะเยา-ผังเมืองรวมชุมชน ม.พะเยา คืบหน้า 98% เตรียมเปิดใช้ภายเดือนนี้

“ทางหลวงชนบทฯ” ทุ่มงบ 473 ล้าน สร้างถนนผังเมืองรวมเมืองพะเยา-ผังเมืองรวมชุมชน ม.พะเยา ระยะทาง 8.8 กม. คืบหน้า 98% เตรียมเปิดใช้ภายเดือนนี้ หวังบรรเทาจราจรติดขัด รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต พร้อมลุยศึกษาทางเลี่ยงเมือง ด้านตะวันออก

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 473.811 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการถนนตามผังเมืองรวมเมืองพะเยา โดยในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 98% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานทาสี ตีเส้นจราจร คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้งานได้ภายในเดือนนี้ (สิงหาคม 2563) ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่งให้ เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ รวมทั้งประหยัดเวลาในการเดินทาง สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

สำหรับโครงการดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ เชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (ไปดอกคำใต้) แนวถนนมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนน อบจ.พย.ถ.10011 (บ้านสันจกปก) สิ้นสุดโครงการถนนสาย จ1 และเริ่มต้นโครงการฯ ถนนสาย จ2 ที่ กม. 0+000 ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4015 (บ้านจำป่าหวาย) มีสะพานข้ามแยกเกษตรสุข (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) จนไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม. 7+150 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 ไปอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รวม 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ขนาดช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.20 เมตร มีไฟฟ้า ส่องสว่างตลอดสายทาง พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 แห่ง รวมระยะทางตลอดสายทาง 8.899 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ในปี 2563 ทช.มีโครงการที่จะศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายถนนต่อเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1202 จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ด้านทิศตะวันออก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในชุมชนเมืองพะเยา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด