‘ถาวร’ ตรวจงานพัฒนา ‘สนามบินสุราษฎร์ฯ’ ลุ้นคมนาคมไฟเขียวขยายเทอร์มินัล 200 ล้าน สั่งเข้มมาตรการป้อง ‘โควิด-19’

“ถาวร” ตรวจงานแผนพัฒนา “สนามบินสุราษฎร์ฯ” ลุ้น “ก.คมนาคม” ไฟเขียวปรับปรุงขยายเทอร์มินัล 200 ล้าน พร้อมสั่งเข้มมาตรการป้อง “โควิด-19”

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมและรับทราบแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 36,890,000 บาท มีความคืบหน้า 63% ด้านโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีความคืบหน้า 20.24%

ขณะที่ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจรถยนต์เข้า-ออก เพื่อรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานฯ วงเงิน 4,417,000 บาท มีความคืบหน้า 62.89% ในส่วนของโครงการปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วงเงิน 200,000,000 บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม และงานปรับปรุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ วงเงิน 1,680,000 บาท

ทั้งนี้ ได้กำชับและเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการจัดจุดสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกของผู้โดยสาร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งกำชับให้ผู้โดยสารทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก จัดจุดพักคอยโดยเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เน้นย้ำให้พนักงานทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน ทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้นการให้บริการเที่ยวบิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19