ทช. แจ้งปิด “สะพานภูมิพล 2” ชั่วคราว

ทช. แจ้งปิด “สะพานภูมิพล 2” ชั่วคราว วันที่ 20 ก.ค.61 เวลา 09.21 น.

กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. จะดำเนินการปิดการจราจรชั่วคราวบนสะพานภูมิพล 2 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.21 น. (ใช้เวลาในการปิดการจราจรประมาณ 10 นาที) เนื่องจากกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ จะมีพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลไปกับเรือหลวงสุรินทร์ผ่านสะพานภูมิพล 2

ทั้งนี้ ทช.จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5530 ในวันและเวลาราชการ