‘ทางหลวงฯ’ ลุยปรับปรุงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน พระประแดง-บางแค ระยะทาง 12.28 กม. หลังพบผิวทางเสื่อมคุณภาพ พร้อมแจ้งเบี่ยงจราจร ดีเดย์! 5 ส.ค.-13 ธ.ค.นี้

“ทางหลวงฯ” ลุยปรับปรุงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน พระประแดง-บางแค ระยะทาง 12.28 กม. หลังพบผิวทางเสื่อมคุณภาพ พร้อมแจ้งเบี่ยงจราจร ดีเดย์! 5 ส.ค.-13 ธ.ค.นี้ ระบุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง-ขนส่งระหว่างภูมิภาค

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ทำการตรวจสอบสะพานบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พบว่า พื้นสะพานคอนกรีตบางส่วนมีความเสียหายและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน อาจส่งผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร กรมทางหลวง จึงมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน พระประแดง – บางแค ช่วง กม.1+319 – 13+600 ระยะทางประมาณ 12.28 กิโลเมตร ด้านซ้ายทางและขวาทาง รวมทั้ง ทางลาดเชื่อมขึ้นลง (RAMP) โดยจะทำการเบี่ยงจราจรเป็นช่วงๆและยังคงเป็น 3 ช่องจราจรตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.-13 ธ.ค. 2563

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมทั้ง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุระหว่างก่อสร้างสามารถติดต่อได้ที่ แขวงทางหลวงธนบุรี โทร. 0 2354 8288 – 89 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)