ทีเส็บประเดิมเลือกโคราช ประชุมบอร์ด กระตุ้นไมซ์ในประเทศ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สนองนโยบายรัฐบาล ใช้การจัดประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และขับเคลื่อนไมซ์ในประเทศ โดยนำคณะกรรมการทีเส็บจัดประชุมที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งจัดวาระการประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองไมซ์ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช โดยทางจังหวัดได้ให้ชุมชนมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนำเสนอความหลากหลายที่พร้อมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้มาประชุม พร้อมนำคณะกรรมการทีเส็บเยี่ยมชมชุมชนท้องถิ่นและสถานที่จัดงานประชุมใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้