‘ทางหลวงฯ’ อัดงบ 408 ล้าน ขยาย 6 ช่องจราจร สายกระทิงลาย-ระยอง 6.9 กม. เชื่อมแหลมฉบัง-EEC

“ทางหลวงฯ” ทุ่มงบ 408 ล้าน ขยาย 6 ช่องจราจร สายกระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย-ทางแยกต่างระดับโป่ง ระยะทาง 6.9 กม. เชื่อมขนส่งสินค้าแหลมฉบัง-ภาคตะวันออก ไปถึงด่านชายแดนไทย-กัมพูชา

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย-ทางแยกต่างระดับโป่ง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) ระยะทาง 6.9 กิโลเมตรแล้วเสร็จ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง เป็นทางหลวงที่มีความสำคัญของภูมิภาคมีจุดเริ่มต้นจากอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังและจังหวัดทางภาคตะวันออก ไปจนถึงด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วยลดระยะทางและปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงข่ายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการขยายทางหลวงสายดังกล่าว

ในส่วนของการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ระหว่าง กม.0-กม.6+900 รวมระยะทางประมาณ 6.9 กิโลเมตร ขยายจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง ด้านในกว้างด้านละ 1.5 เมตร ไหล่ทาง ด้านนอกกว้างด้านละ 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบนูน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 408 ล้านบาท

สำหรับการขยายเส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากเป็นโครงข่ายทางหลวงที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและจังหวัดทางภาคตะวันออก สนับสนุนการขนส่งสินค้าจากภาคการเกษตรและบริเวณนิคมอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต

อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง สอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุไม่ปลอดภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)