ตั้ง “เอกนิติ” นั่งประธานบอร์ดการบินไทย

“การบินไทย” แต่งตั้ง “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา

รายงานข่าวจากคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท การบินไทยฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายเอกนิติ นิติภัณฑ์ประภาศ อายุ 46 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.)

โดยนายเอกนิติ เคยดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง Senior Advisor to Executive Director, the World Bank, Washington D.C., ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ