ขบ. ผุด ‘ศูนย์ขนส่งนครพนม’ 1.46 พันล้าน เร่งเวนคืน 115 ไร่ พร้อมเปิด PPP ภายในสิ้นปีนี้ ก่อนสร้างปี 65 แล้วเสร็จปี 68

ขนส่งฯลุยสร้าง ศูนย์ขนส่งนครพนมมูลค่า 1.46 พันล้าน เร่งเวนคืน 115 ไร่ วงเงิน 281 ล้าน คาดชวนเอกชน PPP ภายในสิ้นปีนี้ ก่อนลุยสร้างปี 65 แล้วเสร็จปี 68  รองรับปริมาณสินค้าได้สูงสุด 164,431 TEUs เชื่อมการขนส่งสู่จีนตอนใต้ พร้อมเปลี่ยนโหมดผ่านรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่นครพนม

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน .นครพนม พื้นที่ 115 ไร่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตา ม...เวนคืนที่ดิน .. 2562 ในพื้นที่ 115 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน โดยใช้วงเงินค่าเวนคืน 281 ล้านบาท คาดว่าจะทำสัญญาและจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้ในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ2564 (1 ..-31 .. 2563) ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณาร่างเอกสารประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน (PPP) คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนได้ในไตรมาส 1/2564 โดยเมื่อกระบวนการทุกอย่างแล้วเสร็จ คาดว่าจะเริ่มสร้างปี 2565 ใช้เวลาสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 2568

สำหรับโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน .นครพนม จะเป็นพื้นที่รวบรวม และกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคัน และรถเที่ยวเปล่า รวมทั้งเป็นลานเปลี่ยนหัวลากหางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพื้นที่สำหรับตรวจปล่อยสินค้าของหน่วยงาน CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) คือ การนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า นักท่องเที่ยว และผู้เดินทางผ่านเข้าออก และการตรวจคัดกรองพืชและสัตว์ มาไว้ ณ จุดเดียวกัน แบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) และสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หรือ Common Control Area (CCA) ในอนาคต และอื่นๆ เช่น ปลั๊กเสียบตู้แช่เย็นสำหรับขนส่งผักผลไม้สด และให้บริการเช่าคลังสินค้าทัณฑ์บน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะใช้วงเงินดำเนินการรวมทั้งหมด 1,464.5 ล้านบาท โดยรูปแบบการร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost คือ ภาครัฐต้องจัดหาที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด รวมมูลค่า 1,147 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 846.2 ล้านบาท ค่าควบคุมงาน 14.8 ล้านบาท และค่าเวนคืน 281 ล้านบาท ส่วนภาคเอกชนต้องลงทุนรวม 317.52 ล้านบาท ได้แก่ ลงทุนก่อสร้างอาคารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มูลค่า 188.92 ล้านบาท แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ใช้วงเงิน 125.06 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า คลังสินค้าทั่วไป อาคารซ่อมบำรุง โรงอาหารทั่วไป จุดตรวจทางเข้าออก สถานีชั่งน้ำหนัก และระยะที่ 2 วงเงิน 63.86 ล้านบาท ได้แก่ ชานชาลาหลังที่ 2

นอกจากนี้ จะต้องจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ มูลค่า 113.36 ล้านบาท แบ่งการดำเนินการเป็น ระยะที่ 1 จำนวน 95.72 ล้านบาท ประกอบด้วย เครนชนิดแบบติดตั้งถาวร (Fixed Crane) รถยกตู้คอนเทนเนอร์ (Reach Stacker) ระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) ไว้เก็บสินค้าประเภทอาหารสดผักและผลไม้สด อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า เช่น รถยกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ และระยะที่ 2 มูลค่า 17.65 ล้านบาท ได้แก่ การจัดซื้อเครนชนิดแบบติดตั้งถาวร นอกจากนี้ เป็นค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 15.24 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาคเอกชนต้องรับความเสี่ยงทางด้านรายได้ โดยจ่ายเป็นค่าสัมปทานให้กับภาครัฐ ระยะเวลา 30 ปี เป็นเงิน 291 ล้านบาทด้วย

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน .นครพนม ตั้งอยู่ที่ .อาจสามารถ .เมือง ประชิดด่านพรมแดนนครพนม และสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 (นครพนมคำม่วน) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าทางถนน รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านเส้นทาง R12 เชื่อมต่อระหว่างไทยลาวเวียดนามจีนตอนใต้ (นครหนานหนิงมณฑลกวางสี) โดยเมื่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ จะรองรับปริมาณสินค้าได้สูงสุด 164,431 TEUs รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกับระบบราง (Shift Mode) ผ่านแนวรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่นครพนม โดยได้หารือและบูรณาการการทำงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อให้มีการเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อควบคู่ด้วย