ไทยสมุทร ร่วมยินดีกับตัวแทน เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 37

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนมืออาชีพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ได้รับรางวัลโล่กิตติคุณ 15 ปี ในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อเชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนคุณภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้รับรางวัลโล่กิตติคุณ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 คน รับรางวัลโล่กิตติคุณ 10 ปี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 ราย รับโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรผลงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์ 5 อันดับแรก และรับเกียรติบัตร จำนวน 59 ราย รวมทั้งสิ้น 63 ราย ถึงแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด-19 แต่ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ใช้ LOVE MINDSET ผสานกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เดินหน้ามอบหลักประกันที่มั่นคงให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการขายแบบ Digital Face to Face พร้อมส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกสถานการณ์ โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ New normal พร้อมถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่าน Facebook Live ณ ห้อง เวิลด์ บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์