ครม.ไฟเขียว O&M มอเตอร์เวย์ 2 สาย เร่งลงนามสัญญาเอกชนภายในเดือนนี้ คาดเปิดให้บริการตามเป้าปี 66 พร้อมตั้ง ‘สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข’ นั่งผู้ว่า กทพ. คนใหม่

ครม.ไฟเขียว O&M มอเตอร์เวย์ 2 สาย เร่งลงนามสัญญาเอกชนภายในเดือนนี้ คาดเปิดให้บริการตามเป้าปี 66 พร้อมตั้ง “สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข” ขึ้นแท่นผู้ว่า กทพ. คนใหม่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 ก.ค. 2563) มีมติเห็นชอบการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา วงเงิน 33,258 ล้านบาท และหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 27,828 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญากับกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ภายในเดือนนี้ นำโดยบริษัทบีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ยื่นข้อเสนอขอรับค่าตอบแทนจากภาครัฐต่ำสุด ขณะที่การเปิดให้บริการนั้น ยังคงตามเป้าหมายภายในปี 2566

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คนใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมสรรหาผู้ว่าการ กทพ โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) และกรรมการ กทพ. ในฐานะเป็นประธานสรรหาฯ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า กิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ ได้ยื่นข้อเสนอขอรับค่าตอบแทนจากภาครัฐต่ำสุด ประกอบด้วย มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 21,329 ล้านบาท จากราคากลาง 33,258 ล้านบาท ส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี เสนอต่ำสุด 17,809 ล้านบาท จากราคากลาง 27,828 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากมีการลงนามในสัญญาแล้วนั้น ทล. จะส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการ โดยในส่วนของมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ทันที ขณะนี้มีความคืบหน้าด้านงานโยธาประมาณ 85% คาดจะเปิดให้บริการได้อย่างเร็วปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 ขณะเดียวกันหากมีการดำเนินการบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทยอยเปิดให้ใช้บริการในบางช่วงก่อนหรือไม่นั้น จะมีการประเมินความพร้อมในและแต่ละช่วงต่อไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ในส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรีนั้น คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่าสายบางปะอิน-นครราชสีมา ประมาณ เดือน หรือภายในสิ้นปีนี้ โดยในขณะนี้มีความคืบหน้างานโยธาประมาณ 30% จากช่วงต้นปีที่มีความคืบหน้าประมาณ 10% เท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด หรือช่วงกลางปี 2566 อย่างไรก็ตาม O&M ทั้ง สายนั้น มีระยะเวลาการก่อสร้าง ปี หรือ 36 เดือน แต่ได้มีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน ปีครึ่ง หรือ 30 เดือน โดยเอกชนจะได้สัมปทานในการดำเนินการ 30 ปี