‘ทางหลวงฯ’ แจงปม ‘ผู้ว่า จ.พังงา’ ตำหนิการออกแบบขยายถนน ‘อ.ตะกั่วป่า-อ.ท้ายเหมือง’ ทำ ปชช. เดือดร้อน เร่งปรับปรุงให้ใกล้เคียงระดับเดิม ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

“ทางหลวงฯ” แจงปม “ผู้ว่า จ.พังงา” ตำหนิการออกแบบโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย อ.ตะกั่วป่า-อ.ท้ายเหมือง หลัง ปชช. เดือดร้อน พร้อมเร่งปรับปรุงผิวทางให้ใกล้เคียงระดับเดิม ยันดำเนินการตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง และตำหนิการทำงานของกรมทางหลวง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าการออกแบบถนนไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย เป็นเหตุทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการใช้ชีวิตประจำวันนั้น

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว กล่าวคือ พื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใน ระหว่างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย อ.ตะกั่วป่า-อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก-บ.เขาหลัก จังหวัดพังงา ระหว่าง กม 776+700-797+062 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยจุดที่เป็นปัญหาอยู่ที่ กม. 777+300-777+600 (300 เมตร) ซึ่งได้มีการยกระดับคันทางสูงกว่าระดับถนนเดิมช่วงท้องโค้ง (sag) ประมาณ 1 เมตร เนื่องจากสภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นลูกเนินขนาดเล็กต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการปรับค่าระดับบริเวณช่วงดังกล่าว ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้มีระยะมองเห็นที่มีความปลอดภัย กับผู้ใช้ทางโดยรวม สอดรับกับการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที ให้พิจารณาทบทวนรูปแบบ เน้นเรื่องความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม และความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กันไป โดยได้ข้อสรุปว่า กรมทางหลวงจะปรับระดับ ช่วง กม. 777+300-777+600 ที่เป็นประเด็นปัญหาร้องเรียน ให้มีระดับใกล้เคียงผิวจราจรเดิม เพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง โดยจะต้องเป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย และให้สำรวจตรวจสอบอย่างละเอียด และปรับปรุงแก้ไข ในทุกพื้นที่ตลอดทั้งโครงการ นอกจากนี้จะเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนด้วย