เสร็จแล้ว! ถนนสาย ‘ทางรอบเกาะสมุย’ หมายเลข 4169 ระยะทาง 10.56 กม. หนุนท่องเที่ยว-กระจายความเจริญ จ.สุราษฎร์ฯ

“ทางหลวงฯ” ลุยสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน “บ.เฉวง-บ.ใต้” ระยะทาง 10.56 กม. เสร็จแล้ว! ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้เส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว-การคมนาคมขนส่ง พร้อมกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค จ.สุราษฏร์ธานีให้มีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สาย ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง-บ.ใต้ ระหว่าง กม.29+531-กม.40+100 ระยะทางยาวประมาณ 10.569 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร) กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร รวมผิวทางกว้าง 10.50 เมตร ผิวทางเป็น ASPHALTIC CONCRETE แบ่งช่องจราจรไปและกลับด้วยสีตีเส้น (YELLOW SOLIDCENTER LINE)
นอกจากนี้ ยังรวมในส่วนของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ซึ่งจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.29+531 อยู่ในท้องที่ บ.เฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีและจุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม.40+100 อยู่บริเวณบ้านใต้ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม กระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาคของจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น