‘ทางหลวงชนบทฯ’ เด้งรับ ‘ศักดิ์สยาม’ พร้อมอำนวยความสะดวก-เดินทางปลอดภัย ช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ค.นี้

ทางหลวงชนบทฯเตรียมพร้อมรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาว 4-7 ..นี้ จัดเต็ม! ซ่อมแซมถนนสะพานไร้หลุมบ่อ หวังอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปลอดภัย

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ประกาศวันหยุดชดเชย ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยให้หยุดชดเชย 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 .. 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่นั้น

ทั้งนี้ ทช. ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 4-7 .. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดย ทช.ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน โดยได้จัดทำแผนรับมือ ทั้งการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/สะพานในความรับผิดชอบ ให้มีความสะดวก และปลอดภัย ไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 .. 2563  พร้อมทั้งจัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบท หรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th