ด่วน! สายการบิน ‘นกสกู๊ต’ มีมติ ‘เลิกกิจการ’ เซ่นพิษ ‘โควิด-19’

ด่วน’ คณะกรรมการบริษัทฯ “สายการบินนกสกู๊ต” มีมติเลิกกิจการ รอผู้ถือหุ้นมีมติในที่ประชุมใหญ่ในอีก 14 วัน เหตุการแข่งขันรุนแรง พ่วงพิษ “โควิด-19” ถล่ม! ระบุฟื้นตัว-เติบโตยาก

รายงานข่าวจากสายการบินนกสกู๊ต ระบุว่า วันนี้ (26 มิ.ย. 2563) คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติเลิกกิจการ โดยผู้ถือหุ้นของนกสกู๊ตจะลงมติเป็นอย่างเดียวกันในที่ประชุมใหญ่ ที่จะมีขึ้นในอีกประมาณ 14 วัน ทั้งนี้ สายการบินนกสกู๊ตรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง ที่ประกาศให้ทราบว่า คณะกรรมการมีมติดังกล่าว

โดยหลังจากนกสกู๊ต สายการบินร่วมทุนราคาประหยัด ระหว่างสายการบินนกแอร์ของคนไทย และสายการบินสกู๊ต จากประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 นกสกู๊ตได้ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงข้อจำกัดในการขยายเครือข่ายการบิน ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรง และการระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการของบริษัท จึงไม่เห็นหนทางสู่การฟื้นตัวและ การเติบโตที่ยั่งยืนของสายการบินอีกต่อไป

ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน มีพนักงานนกสกู๊ตที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 425 คน โดยสายการบินนกสกู๊ตได้ชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง โดยพนักงานจำนวนหนึ่ง ยังคงปฎิบัติหน้าที่เพื่อดำเนินการกระบวนการชำระบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์และพนักงานกลุ่มนี้ จะได้รับการชดเชยอย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม นกสกู๊ตจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง เมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและจัดให้เจ้าหนี้ได้ยื่นข้อเรียกร้อง รวมถึงนกสกู๊ตขอขอบคุณลูกค้า ผู้โดยสาร พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สำหรับการสนันสนุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557