‘ทางหลวงฯ’ ทุ่มงบ 289 ล้าน ขยายถนนสายวงแหวนรอบเมือง ‘ร้อยเอ็ด’ เป็น 4 ช่องจราจร 13.2 กม. วิ่งฉิวไป สปป.ลาวเร็วขึ้น 3-4 ชม.

“ทางหลวงฯ” อัดงบ 289 ล้าน ขยายถนนสายวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เป็น 4 ช่องจราจร 13.2 กม. ลดการจราจรติดขัดในตัวเมือง ช่วยให้การเดินทางไป สปป.ลาวเร็วขึ้น 3-4 ชั่วโมง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 232 สายถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) ระหว่าง กม.0+200-กม.15+500 ระยะทาง 13.2 กิโลเมตรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ 289.67 ล้านบาท ซึ่งตามโครงการขยายเส้นทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร ช่วยลดการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย รวดเร็วในการเดินทางระหว่างจังหวัดและการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเชื่อมต่อทางหลวงหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด-ยโสธร ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จจะลดเวลาการเดินทางจาก 5-6 ชั่วโมงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 232 ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางสายนี้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและหนาแน่นมาก ทำให้เกิดการจราจรติดขัด กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร สายวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+200 – กม.15+500 เป็นช่วงๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษแบบ 4 ช่องจราจร มีเขตทางกว้าง 60 เมตร ลักษณะการก่อสร้างเป็นคันทางใหม่ด้าน ซ้ายทาง มีผิวทางและไหล่ทางเป็นแอลฟัลท์คอนกรีต ผิวทางกว้าง 7 เมตร ผิวทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางนอกกว้าง 2.50 เมตร ระหว่างคันทางทั้ง 2 ด้านมีร่องระบายน้ำและเป็นเกาะกลางชนิดกดร่องกว้าง 9 เมตร รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง กระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค อีกทั้งรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย