‘ทางหลวงชนบทฯ’ เทงบ 95 ล้าน ลาดยางถนน ‘หมายเลข 226–บ้านพิมาย’ 12 กม. หนุนท่องเที่ยวปราสาทหินพิมาย กระตุ้น ศก.ภาคเกษตรโคราช คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ค. 64

“ทางหลวงชนบทฯ” เทงบ 95 ล้าน ลุยลาดยางถนน “หมายเลข 226–บ้านพิมาย” ระยะทาง 12 กม. หนุนท่องเที่ยวปราสาทหินพิมาย กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรโคราช คืบหน้า 50% คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ค. 64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ ไร่อ้อย ปลูกผัก ทำนา และมีแหล่งอุตสาหกรรมด้านโรงงานน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย อุทยานไทรงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรของจังหวัด จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 95 ล้านบาท มีลักษณะการก่อสร้างผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ 0+000 – 7+191 ระยะทาง 7.191 กิโลเมตร และ ช่วง กม.ที่ 17+650 – 22+676 ระยะทาง 5.026 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสองช่วง 12.217 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังพร้อมก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 50% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564