เสร็จแล้ว! ทล.หมายเลข 4 ‘สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง’ จ.พังงา หนุนขนส่งสินค้า-เชื่อมท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

เสร็จแล้ว! ทล.ลุยสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ตะกั่วป่าท้ายเหมือง.พังงา ระยะทาง 10.30 กมหนุนขนส่งสินค้าเชื่อมท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่าสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ทล. ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย .ตะกั่วป่า.ท้ายเหมือง ตอน .ทับละมุ.ทุ่งมะพร้าว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม. 803+000.000 และมีจุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่กม. 813+300.000 มีระยะทางประมาณ 10.300 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวนั้น เป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ ผิวทางเป็น Asphalt Concrete แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบถมดิน (Raised Median) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในพื้นที่ .ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และ .ทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดพังงา เนื่องจากโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เชื่อมโยงสู่พื้นที่ภาคใต้ และเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน