‘กรมรางฯ’ บุกพื้นที่โครงการรถไฟทางคู่ ‘ช่วงมาบกะเบา–ชุมทางถนนจิระ’ สัญญาที่ 1 และ 3 พร้อมย้ำผู้รับจ้างเน้นความปลอดภัย-จัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

“กรมรางฯ” บุกพื้นที่โครงการรถไฟทางคู่ “ช่วงมาบกะเบา–ชุมทางถนนจิระ” สัญญาที่ 1 และ 3 คาดแล้วเสร็จ ม.ค. 65 และ ธ.ค. 64 ตามลำดับ พร้อมย้ำผู้รับจ้างเน้นความปลอดภัย-จัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า วานนี้ (17 มิถุนายน 2563) นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ศึกษางานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา–ชุมทางถนนจิระ โดยมีนายโอภาส อาภรณ์ชยานนท์ รองผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธาและระบบราง
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และนายดำรงศักดิ์ ปิ่นรัตน์ พนักงานเทคนิค 8 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยพนักงานบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง

สำหรับความคืบหน้าในปัจจุบันนั้น ช่วงสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา–คลองขนานจิตร ระยะทาง 58 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 7,560 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 70.29% เร็วกว่าแผน 2.78% กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 31 ม.ค. 2565 และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟลอดผ่านภูเขา จำนวน 3 อุโมงค์ ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 9,290 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 42.22% เร็วกว่าแผน 0.32% กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 ธ.ค. 2564

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้เน้นย้ำให้บริษัทที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้าง ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง รวมถึงการขุดเจาะและการระเบิดเพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ และมาตรการการอพยพออกจากอุโมงค์ และทางยกระดับ กรณีเกิดเหตุขัดข้อง/อุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว ตลอดจนพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการเมื่อเปิดใช้งานด้วย