‘ทางหลวงชนบทฯ’ สร้างผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ใช้งบ 104 ล้าน หวังแบ่งเบาจราจรสายหลัก-แก้จราจรติดขัดในชุมชน คาดเปิดใช้ในเดือนนี้

‘ทางหลวงชนบทฯ’ โครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ใช้งบ 104 ล้าน หวังแบ่งเบาจราจรสายหลัก-แก้จราจรติดขัดในชุมชน คาดเปิดใช้ภายในเดือนนี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องผ่านตัวเมืองสระบุรี ส่งผลให้การจราจรทั้งในเส้นทางหลักและในเขตชุมชนมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) รองรับการเจริญเติบโตของเมือง พัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองสระบุรีให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำป่าสัก ความยาวสะพานรวม 180 เมตร ไป-กลับ 4 ช่องจราจร โดยมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 จากถนนสายตะกุด – ตลิ่งชัน (ถนนสาย ค10 ด้านข้างคลังยาแสงทองเภสัชสระบุรี ) เป็นแนวถนนก่อสร้างใหม่ ถึง กม.ที่ 0+158 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จาก กม. ที่ 0+158 ถึง กม.ที่ 0+338 จากนั้นแนวถนนโครงการฯ ไปตามแนวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม (ซอยบุญสว่าง) จนบรรจบกับจุดสิ้นสุดโครงการ ฯ กม.ที่ 0+763 เชื่อมกับถนนเทศบาล 4 รวมระยะทางทั้งสิ้น 0.763 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้ถนนโครงการดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทช.จึงได้จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักทั้งสองฝั่ง พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม
104.15 ล้านบาท คาดว่าสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานภายในเดือนนี้ (มิ.ย. 2563)