กทท. อัดงบ 70 ล้าน เตรียมปรับปรุงถนนหน้าท่าเทียบเรือผู้ประกอบการฝั่งบี (B) ทลฉ. เร่งเดินเครื่องปีหน้า หวังรองรับขยายตัวขนส่ง-ลดจราจรติดขัด 

กทท. อัดงบ 70 ล้าน เตรียมปรับปรุงถนนหน้าท่าเทียบเรือผู้ประกอบการฝั่งบี (B) ทลฉ. เร่งเดินเครื่องปีหน้า คาดใช้เวลาดำเนินการ 240 วัน หวังรองรับขยายตัวขนส่ง-ลดจราจรติดขัด

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เตรียมปรับปรุงถนนหน้าท่าผู้ประกอบการฝั่งบี (B1-B5) ทลฉ. เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งของผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และลดปัญหาการจราจรติดขัดภายใน ทลฉ. โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2564

สำหรับถนนที่จะดำเนินการปรับปรุง คือ ถนนเส้นทางหลักหน้าท่าเทียบเรือตู้สินค้าผู้ประกอบการฝั่งบี (B1-B5) ทลฉ. เนื่องจากถนนชำรุดเสียหายบริเวณผิวจราจร ทางเลี้ยว ทางเข้า-ออก และไหล่ทาง รวมถึง การชะลอตัวและการจอดรอคิวของรถบรรทุกสินค้าที่รอเข้าท่าเทียบเรือ B1-B5 เกิดแรงกดน้ำหนักที่พื้นถนนและไหล่ทาง ทำให้ถนนเกิดการชำรุดทรุดตัวอยู่บ่อยครั้ง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางสัญจรไปมา ดังนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จึงมีแผนการดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าท่าเทียบเรือตู้สินค้าผู้ประกอบการฝั่งบี (B1-B5) ที่ ทลฉ. รวมพื้นที่ปรับปรุง 46,500 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ 70.93 ล้านบาท

ทั้งนี้ กทท.จะปรับปรุงจากถนนแอสฟัลท์ติกส์หรือลาดยางมะตอย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความหนา 28 เซนติเมตร ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานนานกว่า และสามารถรับน้ำหนักของรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี ลดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ช่วยให้การจราจรเกิดความคล่องตัว และจะทำให้พนักงาน ทลฉ. มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน โดยจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงถนนดังกล่าวได้ภายในปี 2564 มีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน

อย่างไรก็ตาม กทท. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในท่าเรือให้มีความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และสามารถแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการขนส่ง และรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย