‘ทางหลวงชนบทฯ’ เทงบ 128.99 ล้าน ขยายถนน ‘โคราช’ เชื่อมถนนมิตรภาพ กว่า 21 กม. หนุนรถไฟทางคู่ในอนาคต คาดแล้วเสร็จต้นปี 64

“ทางหลวงชนบทฯ” ทุ่มงบ 128.99 ล้าน ขยายถนน สาย นม.1001 “จ.โคราช” เชื่อมถนนมิตรภาพ กว่า 21 กม. หนุนรถไฟทางคู่ในอนาคต เพิ่มศักยภาพการเดินทางสู่สถานีรถไฟชุมทางบัวลาย-บัวใหญ่ คืบหน้า 79% คาดแล้วเสร็จต้นปี 64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินการขยายผิวจราจรและไหล่ทาง ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 21+979 ระยะทางรวม 21.979 กิโลเมตร (กม.) โดยขยายถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 และ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7-14 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1-2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง

สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 128.998 โดยความคืบหน้าในปัจจุบันนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 79% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งป้ายจราจร และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ม.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะเป็นเส้นทางสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางบัวลาย–หนองคายแล้ว ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับอำเภอบัวลาย,บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย