‘ทางหลวงชนบทฯ’ ทุ่มงบ 29 ล้าน ขยายถนน กว่า 7 กม. หนุนขนส่งสินค้าเกษตร-กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จ.พิจิตร คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

“ทางหลวงชนบทฯ” ทุ่มงบ 29 ล้าน ขยายถนน กว่า 7 กม. “สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-ทางหลวงชนบทสาย พจ.2043” หนุนขนส่งสินค้าเกษตร-กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จ.พิจิตร คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จังหวัดพิจิตร ถือเป็นแหล่งพื้นที่ ทางการเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง และตำบลหนองปลาไหล ที่มีการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว แตงโม มะม่วง มะปราง มะยงชิด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย – เวียดนาม ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติของไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชน ของตำบลป่ามะคาบ และยังมีแหล่งผลิตสินค้า ซึ่งถือเป็นต้นตำหรับของฝากจากโรงงาน OTOP 4 ดาว อาทิ โรงงานข้าวเกรียบกุ้งชาละวัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การขนส่งสินค้าพืชผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ทช. จึงได้ขยายถนนบริเวณสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ถึง ทางหลวงชนบทสาย พจ.2043 ตำบลป่ามะคาบ, ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง และตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+367 ระยะทาง 4.367 กิโลเมตร โดยขยายผิวจราจร จากเดิม 4 เมตร เป็น 6 เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ 4+367 ถึง กม.ที่ 6+700 ระยะทาง 2.333 กิโลเมตร และซ่อมสร้างผิวทาง จราจร 6 เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ 6+700 ถึง กม.ที่ 7+689 ระยะทาง 0.989 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น 7.689 กิโลเมตร โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 29.485 ล้านบาท