กบง.ลดราคาขายปลีก B20 ลงต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาท/ลิตร

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.61 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ ได้พิจารณาแนวทางเร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 เพิ่มเติมว่า

จากปัจจุบันรัฐมีมาตรการให้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 3 บาทต่อลิตร แต่การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 10,000 บาทต่อคัน

ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจเร่งให้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มขึ้น ที่ประชุม กบง. จึงพิจารณาอนุมัติมาตรการจูงใจระยะสั้น ให้ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมที่ 3 บาทต่อลิตร เพิ่มเป็น 5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61 – 28 ก.พ.62) ซึ่งจะส่งผลให้มีการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้นได้อีกประมาณ 31,303 ตัน