อาคเนย์ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพฤกษ์ ร่วมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนรับมือโควิด-19

นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Week of Sharing” ในงานอาคเนย์ Green Mart และอาคเนย์ Charity Fun Fair จำนวน 335,343 บาท ให้แก่มูลนิธิชัยพฤกษ์ โดยมีพญ.ดร.เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพฤกษ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ผ่านการส่งเสริมความรู้และมอบทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยดูแลสุขอนามัยให้กับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสจากไวรัสโควิด-19 ณ อาคเนย์สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม