ไปรษณีย์ไทย หนุนนโยบายรัฐฯ ขอประชาชนเช็กอิน “ไทยชนะ” ก่อนใช้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล ช่วงคลายล็อกดาวน์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการเช็กอิน-เช็กเอาท์ ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com และจัดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีสะดวกในการสแกน QR Code พร้อมเดินหน้ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เข้มความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านชีวอนามัยต่าง ๆ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการ ทำความสะอาดทุก 20 นาที และบริการเจลแอลกฮอล์ทำความสะอาดมือ พร้อมขยายเวลาให้บริการ “ยิ้มสู้-19” บริการส่งสิ่งของน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม เหมาจ่ายราคาประหยัด 19 บาท ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซื้อขายสินค้าจำเป็น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค บริโภคผ่านร้านค้าออนไลน์ และลดต้นทุนผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์อีกด้วย