กรมเจรจาการค้าฯ เผย FTA ดันการค้าไทย-ออสซี่ เติบโตกว่าร้อยละ 18 ในปี 61

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียในช่วงที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการค้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม อยู่ที่ 12,847.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 18.9 โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลีย 8,223 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากออสเตรเลีย 4,624.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซึ่งจากการติดตามข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย (TAFTA) ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ม.ค.2548 พบว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 ไทยส่งออกไปออสเตรเลียโดยใช้สิทธิภายใต้ TAFTA ถึง 5,888.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 91.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 14 ขณะที่ไทยนำเข้าโดยใช้สิทธิ TAFTA 500.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 12.1 ของมูลค่าการนำเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.6

นางอรมน กล่าวเสริมว่า ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ความได้เปรียบของความหลากหลายในวัตถุดิบการประกอบอาหารของไทย รวมทั้งสรรพคุณทางสมุนไพร และการเป็นสินค้าออร์แกนิค เจาะกลุ่มผู้บริโภคออสเตรเลียที่รักสุขภาพ

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีความน่าสนใจ สามารถเป็นตลาดส่งออกธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทยได้ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เป็นต้น ขณะเดียวกัน ไทยสามารถสร้างพันธมิตรทางการค้ากับออสเตรเลีย เพื่อร่วมมือและแสวงประโยชน์ในสาขาเทคโนโลยีที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญ เช่น การบริหารจัดการด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านการผลิตและการขนส่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักสำคัญของไทยไปออสเตรเลีย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากออสเตรเลีย เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน และพืชรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากพืช