‘ทางหลวงชนบทฯ’ อัดงบ 127 ล้าน ปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ ‘โครงการหลวงแม่แฮ’ จ.เชียงใหม่ 20 กม. อัพเกรดขนส่งพืชผลทางการเกษตร

“ทางหลวงชนบทฯ” ทุ่มงบ 127 ล้าน ลุยโปรเจ็กต์ก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ จ.เชียงใหม่ หนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงแม่แฮ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ พ่วงอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ล่าสุดคืบหน้า 23% คาดแล้วเสร็จ ก.ย. ปีหน้า

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวงชนบท  คือ การสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ประกอบกับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินภูเขา การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก

นอกจากนี้ ยังทำให้การขนส่งอาจทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ในฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้ โดยเฉพาะพืชผลเมืองหนาว ที่เป็นแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท ต้มหอมญี่ปุ่น เสาวรสหวาน อะโวคาโด และกาแฟอาราบิก้า

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า ทช. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 20+000 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทาง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวเหล็กกันรถ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างรวม 127.770 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 23% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินและชั้นคันทาง งานโครงสร้างทางและผิวจราจร และงานระบบระบายน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ก.ย. 2564