‘คมนาคม’ ผุด 6 แนวปฏิบัติการเดินทางยุค New Normal วางแนวทางผู้ให้บริการ-ผู้โดยสาร ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

“คมนาคม” ผุด 6 แนวปฏิบัติการเดินทางยุค New Normal วางแนวทางผู้ให้บริการ-ผู้โดยสาร ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 ด้าน “ชัยวัฒน์” สั่งมอนิเตอร์จำนวนผู้โดยสาร-ติดตามผลกระทบฯ หลัง ศบค. คลายล็อคเฟส 3

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรน ระยะ 3 นั้น กระทรวงคมนาคมได้เตรียมออกแนวปฏิบัติการเดินทางวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ด้านคมนาคม ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะและผู้โดยสารนำไปปฏิบัติตาม ประกอบด้วย 6 ข้อ คือ 1.หน่วยงานผู้ให้บริการต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ 2.ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

3.การเว้นระห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งในเรื่องนี้ยอมรับว่า อาจจะทำให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลาในการรอเข้าใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสฯ 4.จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5.การบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารที่ต้องเดินทางระยะทางไกลหรือข้ามจังหวัดผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หากผู้โดยสารที่ไม่มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ยังคงสามารถกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค. ได้ และ 6.ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะต้องทำความสะอาดยานพาหนะก่อนที่จะนำออกมาให้บริการประชาชน เช่น รถเมล์ ขสมก., รถทัวร์ บขส., รถไฟ, รถไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติ 6 ข้อดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการอยู่แล้ว และจะเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติให้ผู้โดยสารอย่างเป็นทางการ

“หลังจากที่ ศบค. ได้ผ่อนปรนระยะ 3 แล้วนั้น คาดว่าจำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยบระบบขนส่งสาธารณะจะเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอนิเตอร์ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และติดตามผลกระทบหลังจากมีการคลายล็อคดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) และเหลื่อมเวลาการทำงาน เพื่อลดความหนาแน่นในการเดินทาง” นายชัยวัฒน์ กล่าว