กทท. เผยผลประกอบการ Q2/63 พิษ! ‘โควิด-19’ ฉุดตู้สินค้าลดลง 2.5% รายได้หดเหลือ 7.39 พันล้าน พร้อมคาดภาพรวมทั้งปี 63 ลดลง 3%

“โควิด-19” พ่นพิษ! ฉุดผลประกอบการ กทท. Q2/63 ตู้สินค้าลดลง 2.5% รายได้หดเหลือ 7.39 พันล้าน พร้อมคาดภาพรวมทั้งปี 63 ลดลง 3% เชื่อ “บริษัทสายเรือ” กำไรลดลงจากปีที่แล้ว

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนองในช่วง 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น

 • ท่าเรือกรุงเทพ เรือเทียบท่า 1,977 เที่ยว เพิ่มขึ้น 6.176 % สินค้าผ่านท่า 11.024 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.747 %
  ตู้สินค้าผ่านท่า 0.725 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.163 %
 • ท่าเรือแหลมฉบัง เรือเทียบท่า 5,200 เที่ยว ลดลง 5.213 % สินค้าผ่านท่า 43.545 ล้านตัน ลดลง 4.964 %
  ตู้สินค้าผ่านท่า 3.973 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 3.212 %
 • ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เรือเทียบท่า 1,775 เที่ยว เพิ่มขึ้น 18.761 % สินค้าผ่านท่า 120,876.85 ตัน เพิ่มขึ้น 6.840% ตู้สินค้าผ่านท่า 5,434.50 ตู้ เพิ่มขึ้น 37.414%
 • ท่าเรือเชียงของ เรือเทียบท่า 145 เที่ยว ลดลง 317.931 % สินค้าผ่านท่า 1,858.48 ตัน ลดลง 1,592.126 %
 • ท่าเรือระนอง เรือเทียบท่า 164 เที่ยว ลดลง 11.585 % สินค้าผ่านท่า 70,697 ตัน ลดลง 14.704 %
  ตู้สินค้าผ่านท่า 2,182 ตู้ เพิ่มขึ้น 5.454%

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัว 5.3% เนื่องจากการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และการหยุดชะงักของภาคการผลิต ส่งผลต่อรายได้และการบริโภคของครัวเรือน รวมถึงภาคการลงทุนของธุรกิจและเอกชนก็ได้รับผลกระทบทางลบเช่นกัน

สำหรับปริมาณการขนส่งทางทะเลในปี 2563 อาจลดลง 5.1% จากปีก่อนหน้า ในส่วนของการขนส่งตู้สินค้าคาดว่าจะลดลง 9-10% นอกจากนี้ ในครึ่งปีแรกของปี 2563 คาดว่าบริษัทสายเรือ มีผลกำไรลดลง 25-30% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทาง

“การท่าเรือฯ เปรียบเสมือน Logistic Platform ที่เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศย่อมได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผลการดำเนินงานจะแปรผันตามปริมาณการนำเข้าและส่งออก โดยสะท้อนจากตัวเลขของผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ารวมที่ 4.698 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 2.562% รวมรายได้สะสม 6 เดือน จำนวน 7,397 ล้านบาท ลดลง 1.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน” เรือโท กมลศักดิ์ กล่าว

เรือโท กมลศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า หากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายภูมิภาคทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมได้ คาดการณ์ว่า ผลการดำเนินงานของ กทท. ในภาพรวมในปีงบประมาณ 2563 จะลดลงประมาณ 3.0% (คาดการณ์ ณ เดือนเมษายน 2563) โดยจากการคาดการณ์ ทกท. จะมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประมาณ 1.452 ล้าน ที.อี.ยู. และ ทลฉ. จะมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประมาณ 7.82 ล้าน ที.อี.ยู.