มอบชุด Care welcome gift set แก่พนักงาน ในโอกาสเริ่มกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนกลาง) พร้อมผู้บริหาร มอบชุดของ Care welcome gift set แก่พนักงานที่เริ่มกลับเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และสาขา โดยชุด Care welcome gift set ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ และเครื่องดื่มวิตามินซี พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีนโยบาย และข้อกำหนดในการปฎิบัติตัวแก่พนักงาน ขณะที่ทำงานในบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ และความปลอดภัยอย่างสูงสุด อีกทั้งการดูแลความสะอาดภายในบริษัทฯ ซึ่งแสดงถึงความห่วยใยสุขภาพของพนักงานทุกคนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และมุ่งหวังให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมส่งกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน