เฮรัวๆ ขสมก. รับรถ NGV ฉลุย!

ขสมก.เตรียมทยอยนำรถโดยสาร NGV ล็อตที่เหลือ จำนวน 389 คัน มาวิ่งให้บริการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน หลังศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของ บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามมิให้ ขสมก.นำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ไปดำเนินการใดๆ ที่มีผลผูกพันกับ ขสมก.และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นการชั่วคราว หรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ส่งผลให้ ขสมก.ต้องชะลอการตรวจรับรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ล็อตที่เหลือ จำนวน 389 คัน ซึ่งต่อมา ขสมก.ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองดังกล่าว และเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี)ไว้พิจารณา รวมทั้งการดำเนินการต่างๆต่อจากนั้น ตลอดจนมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ขสมก.จึงเตรียมแผนการตรวจรับรถโดยสารจำนวนดังกล่าว จากกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยจะเร่งทยอยนำรถมาวิ่งให้บริการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

สำหรับแผนการตรวจรับรถโดยสาร NGV จำนวน 389 คัน มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ล็อตที่ 1 จำนวน 202 คัน รับมอบภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยนำรถโดยสารไปวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทาง ประกอบด้วย เขตการเดินรถที่ 1 จำนวน 100 คัน รวม 9 เส้นทาง ได้แก่ สาย 59 เส้นทาง รังสิต – สนามหลวง จำนวน 9 คัน, สาย 129 เส้นทาง บางเขน – สำโรง จำนวน 10 คัน, สาย 510 เส้นทาง มธ.ศูนย์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 21 คัน, สาย 522 เส้นทาง รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 10 คัน, สาย 543 เส้นทาง บางเขน – ลำลูกกา จำนวน 10 คัน, สาย A1 เส้นทาง ดอนเมือง – BTS จตุจักร จำนวน 10 คัน, สาย A2 เส้นทาง ดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 10 คัน, สาย A3 เส้นทาง ดอนเมือง – สวนลุมพินี จำนวน 10 คัน และสาย A4 เส้นทาง ดอนเมือง – สนามหลวง จำนวน 10 คัน

นอกจากนี้ ในเขตการเดินรถที่ 2 จำนวน 32 คัน รวม 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 26 เส้นทาง มีนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 5 คัน, สาย 60 เส้นทาง สวนสยาม – ปากคลองตลาด จำนวน 9 คัน, สาย 168 เส้นทาง สวนสยาม -อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 9 คัน, สาย 514 เส้นทาง มีนบุรี – สีลม จำนวน 9 คัน ขณะที่เขตการเดินรถที่ 3 จำนวน 70 คัน รวม 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 102 เส้นทาง ปากน้ำ – อู่สาธุประดิษฐ์ จำนวน 10 คัน, สาย 142 เส้นทาง ปากน้ำ – อู่แสมดำ จำนวน 20 คัน สาย 145 เส้นทาง ปากน้ำ – หมอชิต 2 จำนวน 20 คัน และสาย 511 เส้นทาง ปากน้ำ – สายใต้ใหม่ จำนวน 20 คัน

ในส่วนของล็อตที่ 2 จำนวน 187 คัน จะรับมอบรถโดยสารประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยจะนำไปวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทาง ประกอบด้วย เขตการเดินรถที่ 1 จำนวน 39 คัน รวม 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 129 เส้นทาง บางเขน – สำโรง จำนวน 7 คัน, สาย 510 เส้นทาง มธ.ศูนย์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 17 คัน, สาย A1 เส้นทาง ดอนเมือง – BTS จตุจักร จำนวน 10 คัน, สาย A2 เส้นทาง ดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 5 คัน ขณะที่เขตการเดินรถที่ 2 จำนวน 78 คัน รวม 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 26 เส้นทาง มีนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 15 คัน, สาย 60 เส้นทาง สวนสยาม – ปากคลองตลาด จำนวน 21 คัน, สาย 168 เส้นทาง สวนสยาม – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 21 คัน, สาย 514 เส้นทาง มีนบุรี – สีลม จำนวน 21 คัน

นอกจากนี้ ยังจะนำไปวิ่งให้บริการในเขตการเดินรถที่ 3 จำนวน 40 คัน รวม 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย 142 เส้นทาง ปากน้ำ – อู่แสมดำ จำนวน 10 คัน, สาย 145 เส้นทาง ปากน้ำ – หมอชิต 2 จำนวน 10 คัน, สาย 511 เส้นทาง ปากน้ำ – สายใต้ใหม่ จำนวน 20 คัน และเขตการเดินรถที่ 5 จำนวน 30 คัน รวม 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 76 เส้นทาง แสมดำ – ประตูน้ำ จำนวน 15 คัน สาย 141 เส้นทาง แสมดำ – จุฬาฯ จำนวน 15 คัน