‘อธิรัฐ’ สั่ง ‘กรมเจ้าท่า’ เร่งเดินหน้าขุดลอกร่องน้ำท่าจีน แก้ปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ทางน้ำ พร้อมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ

“อธิรัฐ” สั่ง “กรมเจ้าท่า” เร่งเดินหน้าขุดลอกร่องน้ำท่าจีน ลุยแก้ปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง หวังขับเคลื่อนโลจิสติกส์ทางน้ำ สร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (18 พ.ค. 2563) ตนได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการปฏิบัติงานการขุดลอกและบำรุงร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)

โดยในปัจจุบันร่องน้ำท่าจีนมีสภาพตื้นเขิน มีปริมาณวัสดุขุดลอกสะสมตลอดความยาวร่องน้ำกว่า 5,792,930 ลูกบาศก์เมตร มีตำแหน่งวิกฤตตื้นเขินอยู่ที่บริเวณ ตั้งแต่ กม.ที่ 4 ถึง กม.ที่ 10 ซึ่งมีระดับความลึกเพียง 0.87-1.72 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุด ก่อให้เกิดปัญหาด้านโลจิสติกส์ทางน้ำตลอดจนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือ

ทั้งนี้ จึงได้มอบให้กรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำท่าจีน ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2563 โดยใช้งบประมาณ 176.36 ล้านบาท สามารถขุดลอกปริมาณวัสดุได้ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้แก้ไขให้ร่องน้ำท่าจีนในบริเวณวิกฤตกลับมามีความลึกที่ระดับ 3.00 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุดได้

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้กรมเจ้าท่าพิจารณาเดินหน้าในการดำเนินการปรับปรุงร่องน้ำท่าจีน ที่มีวัสดุกีดขวางร่องน้ำอีกกว่า 3,792,930 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งร่องน้ำอื่นอย่างต่อเนื้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการขนส่งสินค้าทางลำน้ำ ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยในระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งทางลำน้ำ และยังส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงและการท่องเที่ยวอีกด้วย