เปิดเอกสาร! ‘ดีดี บินไทยฯ’ เซ็นแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับ ‘บริหาร’ มีผลทันที! ตั้งแต่วันนี้ (15 พ.ค. 63) เป็นต้นไป

เปิดเอกสาร! “ดีดีการบินไทยฯ” เซ็นลงนามแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับ “บริหาร” มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (15 พ.ค. 63)