‘ทางหลวงชนบทฯ’ เร่งแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟ 153 แห่ง เพิ่มความปลอดภัย-แก้ไขจราจรอย่างสมบูรณ์

“กรมทางหลวงชนบท” เร่งแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟ พร้อมหนุนรถไฟทางคู่ ลุยสร้างทางข้ามต่างระดับ 42 แห่ง-ทางข้ามระดับดิน 111 แห่ง หวังเพิ่มความปลอดภัย-แก้ไขจราจรอย่างสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่ เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวด้วยการก่อสร้างสะพานหรือทางลอด เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ และอำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของ รฟท.

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนั้น แบ่งออกเป็นการก่อสร้างทางข้ามต่างระดับ จำนวน 42 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 10 แห่ง ได้แก่

 1. ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 189.230 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
 2. ทางหลวงชนบทสาย ศก.4003 แยก ทล.2076 – บ้านห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 119.114 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
 3. ทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยก ทล.3233 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม ใช้งบประมาณ
  ในการก่อสร้าง 211.004 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565
 4. ทางหลวงชนบทสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 111.900 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
 5. ทางหลวงชนบทสาย อต.2014 แยก ทล.11 – บ้านนายาง, บ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ใช้งบประมาณ
  ในการก่อสร้าง 230.516 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
 6. ทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยก ทล.4 – บ้านทุ่งขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
  103.700 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
 7. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยก ทล.4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณ
  ในการก่อสร้าง 113.019 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
 8. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณ
  ในการก่อสร้าง 162.442 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
 9. ทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 – บ้านบางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ใช้งบประมาณ
  ในการก่อสร้าง 224.091 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
 10. ทางหลวงชนบทสาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณ
  ในการก่อสร้าง 288.700 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

นอกจากนี้ ในส่วนของทางข้ามระดับดิน จำนวน 111 แห่ง ขณะนี้ ทช.ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว