วิริยะประกันภัยร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์และชุด PPE โรงพยาบาลภาคเหนือ

คุณวรวรรณ จินดาศิลป์ ผู้จัดการสาขาปฎิบัติการสินไหมทดแทนเชียงใหม่ พร้อมทีมงานในสังกัดฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุด PPE (Personal Protective Equipment )รวมถึงน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบให้โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาท, โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่, โรงพยาบาลสันทราย , โรงพยาบาลสันกำแพง และจังหวัดเชียงราย 1 แห่ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สำหรับการดำเนินการมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE ด้วยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน