‘โควิด-19’ พ่นพิษ! ฉุด ‘เที่ยวบิน-ผู้โดยสาร’ ทอท. ปี 63 ลดฮวบ 50% ฝันกลับมาฟื้นตัวคล้ายปี 62 ในช่วง ต.ค. 64

ทอท. คาดปีนี้ “เที่ยวบิน-ผู้โดยสาร” หายกว่า 50% เซ่นพิษ “โควิด-19” เชื่อหากคุมการแพร่ระบาดได้ ปริมาณจราจรทางอากาศกลับฟื้นตัวคล้ายปี 62 ได้ในช่วง ต.ค. 64 ด้าน “บอร์ด ทอท.” ไฟเขียวตั้งบริษัทจำกัดบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย สุวรรณภูมิ คาดเปิดให้บริการภายใน พ.ย.นี้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 5/2563 วันนี้ (22 เมษายน 2563) ว่า ฝ่ายบริหาร ทอท. ได้รายงานประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) โดยจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น คาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 493,800 เที่ยวบิน หรือลดลง 44.9% และมีผู้โดยสารประมาณ 66.58 ล้านคน หรือลดลง 53.1%

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาในการฟื้นตัวของธุรกิจการบินนั้น จำเป็นต้องมีการพึ่งพาการฟื้นตัวของประเทศปลายทาง ซึ่งสำหรับประเทศไทยมีประเทศปลายทางที่สำคัญ คือ กลุ่มประเทศจากทวีปเอเชียแปซิฟิก ที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% และคาดว่า การฟื้นตัวของเที่ยวบินภายในประเทศ จะเกิดขึ้นก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในแต่ละประเทศ การค้นพบยาหรือวัคซีนสำหรับรักษาหรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้สำเร็จ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากสามารถควบคุมการระบาดทั่วโลกได้ เศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศหลักๆ เริ่มฟื้นตัว ปริมาณการจราจรจะกลับมามีปริมาณปกติที่ระดับเดิมของปี 2562 ในเดือนตุลาคม 2564

นายนิตินัย กล่าวต่ออีกว่า การประชุมบอร์ด ทอท. ในวันนี้ ยังได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Perishable Premium Lane หรือ PPL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก (Certify Hub) โดย ทอท.จะถือหุ้น  9% และเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ถือหุ้น 51% เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของไทยให้คงคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล โดยช่องทาง PPL จะมีพื้นที่สำหรับจัดเตรียมสินค้าแยกออกจากอาคารขนถ่ายสินค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจและเตรียมสินค้าเกษตร เปรียบเสมือนการให้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class) สำหรับสินค้า โดยสินค้าในช่องทาง PPL จะได้รับการดูแล และจัดเตรียมสินค้าโดยผู้ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อนำส่งให้อาคารขนถ่ายสินคดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ในเดือนมิถุนายน 2563 และเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2563