‘ทางหลวงชนบทฯ’ อัดงบ 256 ล้าน หนุนการขนส่ง-ท่องเที่ยว เชื่อม ‘ไทย-ลาว’ เนรมิตถนนผังเมืองรวมเมือง ‘นครพนม’ แล้วเสร็จปลายปีนี้

“ทางหลวงชนบทฯ” ทุ่มงบ 256 ล้าน ลุยโปรเจ็กต์สร้างถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม คืบหน้า 29% สนับสนุนการขนส่ง-การท่องเที่ยว เชื่อมไทย-สปป.ลาว บรรเทาการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดแม่น้ำโขง มีเขตชายแดนเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมือง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม ประกอบด้วย

  • – ถนนสาย ง เป็นการก่อสร้างถนนใหม่ สายทางแยกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และไปบรรจบกับถนนเฟื่องนครและถนนนิตโย โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกมี 6 ช่องจราจร บริเวณช่วงอื่นๆ มี 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทาง ทางจักรยานบริเวณชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระยะทางรวม 3.774 กิโลเมตร

  • ถนนสาย ค3 และ ค4 เป็นการก่อสร้างสายทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240 มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณ กม.5+864 และไปตัดกับถนนสาย ง ต่อเนื่องไปเชื่อมกับถนนเทศาประดิษฐ์ จุดสิ้นสุดโครงการไปบรรจบกับถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ระยะทางรวม 2.134 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
    ส่วนที่ 1 ก่อสร้างถนนใหม่ เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีเกาะกลาง ไหล่ทาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระยะทาง 1.223 กิโลเมตร
    ส่วนที่ 2 ก่อสร้างบนถนนเทศาประดิษฐ์ รูปแบบการก่อสร้างมีทั้งช่วงที่รื้อผิวจราจรเดิมแล้วก่อสร้าง
    ผิวจราจรใหม่ และช่วงที่ใช้ผิวจราจรเดิม ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมปรับปรุงทางแยก ติดตั้งสัญญาณ
    ไฟจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระยะทาง 0.911 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการดังกล่าว มีผลงานการก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้วกว่า 29% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ งานก่อสร้างสะพาน และงานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 256.995 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี (2561-2563)