สมาคมตัวแทนฯ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอเชดเชยรายได้ให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบ ไวรัสโควิด-19

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้ยื่นหนังสือเรื่อง “ขอเงินชดเชยรายได้ให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบ” ถึง ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้พิจารณาชดเชยรายได้ให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 เทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวแทนประกันชีวิตได้มีส่วนในการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ การสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพแทนที่จะเป็นภาระของรัฐบาล และการช่วยวางแผนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตัวเอง เพื่อมีเงินรองรับยามเกษียณอายุ

หลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจประกันชีวิตไม่เคยขอเงินสนับสนุบจากทางรัฐบาล แต่ยังช่วยสนับสนุนและบริจาคเงินให้กับหน่วยงานของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ แต่อุบัติภัย ไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ สร้างผลกระทบให้กับตัวแทนประกันชีวิตจำนวนมาก เนื่องจากตัวแทนไม่สามารถออกไปพบลูกค้าได้ ตัวแทนประกันชีวิตพยายามที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการไปมาหาสู่กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทั้งที่มีผลกระทบกับอาชีพของเราโดยตรง

ถึงแม้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำลังจะร่าง กฎหมายให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถขายประกันทางออนไลน์ได้ แต่คงทราบกันดีว่า การขายประกันชีวิตจะขายได้ก็ต่อเมื่อเจอกันต่อหน้า ทำให้ตัวแทนเกิดผลกระทบ ทำงานด้วยความยากลำบาก ยิ่งถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน ตัวแทนจะไม่สามารถขายผ่านทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ได้เลย ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ตัวแทนส่วนใหญ่ขาดรายได้ เพราะตัวแทนประกันชีวิตไม่มีเงินเดือน รายได้หลักมาจากค่านายหน้าปีแรกที่ขายได้ หากขายไม่ได้ ก็อยู่อย่างยากลำบาก

ภาวะปัจจุบัน ตัวแทนประกันชีวิตจึงไม่ต่างกับการเป็นร้านค้าที่เปิดหน้าร้านไม่ได้ แต่ต้องขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะสินค้าประกันชีวิตจะขายได้ด้วยการเจอหน้า เปิดใจ หาข้อมูลและเสนอทางเลือก เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง ซึ่งมักใช้เวลาคุยประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะปิดการขายได้ การขายผ่านทางโทรศัพท์หรือออนไลน์จึงไม่สามารถตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านี้ได้เลย

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงขอให้รัฐบาลได้พิจารณาชดเชยรายได้ให้กับตัวแทนประกันชีวิต อย่างน้อยขอให้ช่วยเหลือตัวแทนประกันชีวิตในระดับกลางถึงล่างที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 300,000 บาทต่อปี (รายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์) ที่จะได้รับเงินชดเชยรายได้เหมือนประชาชนทั่วไปที่ได้รับกฎเกณฑ์การสนับสนุนรายได้จากทางรัฐบาล เทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ