พิซซ่า ฮัท ร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบพิซซ่าอร่อย ปลอดภัย ให้โรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศ

พิซซ่า ฮัท 1150 โดยบริษัท พีเอช แคปปิตอล อาสาเป็นส่วนหนึ่งในการสู้โควิด-19 นำโดย นายวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด เตรียมจัดทำพิซซ่าประมาณ 2,000 กล่อง ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง พยาบาล คนป่วย และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างแข็งขันตลอด 24 ขั่วโมงในยามวิกฤตเช่นนี้ เพื่อคนไทยทุกคนจะได้รอดพ้นจากโรคระบาดของเชื้อโควิด-19

พิซซ่าทุกถาดที่พิซซ่า ฮัท มอบให้ทางโรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “Pizza Hut มอบพิซซ่าจากใจ ร่วมสู้ภัย COVID-19’ โดยมีกำหนดส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งหมด 40 แห่ง แบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 22 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลจุฬาฯ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รพ.สิรินธร, รพ.ตากสิน และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลภายในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นครปฐม ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา เป็นต้น