ดีเดย์! 13-26 เม.ย.นี้ ‘ทางหลวงชนบทฯ’ ปิดถนนเชื่อมระหว่างตำบล-อำเภอ จ.ภูเก็ต 6 เส้นทาง ป้องกัน ‘โควิด-19’ พร้อมตั้งจุดคัดกรอง 2 จุด

“ทางหลวงชนบทฯ” เข้มมาตรการสนองนโยบาย “ผู้ว่าภูเก็ต” ปิดถนนเชื่อมระหว่างตำบล-อำเภอ จ.ภูเก็ต 6 เส้นทาง ดีเดย์! 13-26 เม.ย.นี้ พร้อมตั้งจุดคัดกรอง 2 จุด ป้องกันแพร่ระบาด “โควิด-19

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ระงับใช้ถนนทางหลวงชนบทในจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งของนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 13-26 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยจะยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต้องมีหลักฐาน ใบนัด หรือหนังสือรับรอง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ถึงจะสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ จำนวน 6 สายทาง ดังนี้

  1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.3030 แยก ทล.402-บ้านกะทู้ อำเภอถลาง, อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เชื่อมระหว่างตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางกับตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง
  2. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.3030 แยก ทล.402-บ้านกะทู้ อำเภอถลาง, อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กม.ที่ 9+500 เชื่อมระหว่างตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองกับตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
  3. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4018 แยก ทล.4031-บ้านโคกโตนด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กม.ที่ 5+800 เชื่อมระหว่างตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางกับตำบลสาคู อำเภอถลาง
  4. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4031 แยก ทล.4027-บ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กม.ที่ 8+900 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
  5. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4010 แยก ทล.4022-บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กม.ที่ 3+000 เชื่อมระหว่างตำบลวิชิต อำเภอเมือง กับ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
  6. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4024 แยก ทล.4030-บ้านยา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กม.ที่ 2+000 เชื่อมระหว่างตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางกับตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ยังได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการจุดคัดกรองของจังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดตั้งโดยอำเภอและท้องถิ่น เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา บนถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4018 แยก ทล.4031-บ้านโคกโตนด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางกับตำบลเทพกระษัตรี อำเภอเมืองถลาง และบนถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4005 แยก ทล.4027-บ้านพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กม.ที่ 4+300 และ กม.ที่ 7+100 เชื่อมระหว่างตำบลเทพกระษัตรี กับตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง อีกด้วย