‘ทางหลวงชนบทฯ’ ปิดใช้ถนนสายเหนือ 3 เส้นทาง ดีเดย์! 9-30 เม.ย.นี้ หวังสกัด ‘โควิด-19’

“ทางหลวงชนบทฯ” ปิดใช้ถนนสายเหนือ 3 เส้นทาง “เชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา” ดีเดย์! 9-30 เม.ย.นี้ หวังป้องกันแพร่ระบาด “โควิด-19”

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ดำเนินการระงับใช้ถนนทางหลวงชนบทที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และเส้นทางที่เชื่อมจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 สายทาง ดังนี้

  1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 3037 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 – บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ช่วง กม.64+700) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  2. ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4024 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 บ้านบัวค่ำ อำเภอสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (ช่วง กม.1+500) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
  3. ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4025 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 บ้านห้วยหลวง หมู่ 13 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ช่วง กม.17+500) ซึ่งมีแนวเขตเชื่อมต่อกับอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยได้ระงับใช้เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทพะเยาได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้แก่ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางลัด-ทางเลี่ยง ให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบแล้ว

ถนน ชร.3037
ถนน พย.4024
ถนน พย.4025