กรุงไทย ชูแคมเปญลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

กรุงไทย ขานรับนโยบายรัฐ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 ชูแคมเปญโอนเงินไปต่างประเทศง่ายๆ ได้จากที่บ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT และ www.ktbnetbank.com ฟรี!! ค่าธรรมเนียมโอน Charge Ben (จากปกติ 300 บาท) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา วันนี้ – 31 พ.ค.63 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.krungthai.com

ทั้งนี้ ลูกค้าบุคคลโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT และ www.ktbnetbank.com ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน (จากปกติ 300 บาท) เพียงเลือก “ผู้รับโอน” เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ วันนี้ – 31 พ.ค 63
เงื่อนไข
1.โปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศขาออก เพียงเลือก “ผู้รับโอน” เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ ใน Krungthai NEXT และ www.ktbnetbank.com เท่านั้น
2.ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 3 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
3.ไม่จำกัดสกุลเงิน ไม่จำกัดจำนวนเงินโอนขั้นต่ำต่อครั้งในการโอน ไม่จำกัดจำนวนรายการต่อลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าสามารถโอนเงินออกไปต่างประเทศสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
4.กรณีเลือกผู้โอน ( Transferor ) เป็นเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมจ่ายไม่ร่วมในโปรโมชั่นนี้
5.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติม งานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเพื่อรายย่อย ทีม Retail Payment Solution
คุณธีรวัจน์ 02-208-8800 ต่อ 6383