“สยามไบโอไซเอนซ์” ของขวัญจากพ่อ เพื่อคนไทยและมวลมนุษยชาติ”

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถคิดค้น พัฒนา และผลิตยา โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยาจากภายนอกประเทศ ช่วยให้ราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศ 30-40%

“สยามไบโอไซเอนซ์” ของขวัญจากพ่อ เพื่อคนไทยและมวลมนุษยชาติ” บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552…

โพสต์โดย Madam Pang – มาดามแป้ง – นวลพรรณ ล่ำซำ เมื่อ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2020

 

การถือกำเนิดของ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เกิดจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัส ในเรื่องสุขภาพของประชาชน ไว้ว่า ‘คน’ คือปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความพอมี พอกิน จึงทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติ อันสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะทรงดูแลงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้คนไทยได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาอย่างเท่าเทียม นี่คือสิ่งที่สยามไบโอไซเอนซ์ ได้น้อมนำพระราชปณิธานนี้มาเป็นหัวใจในการทำงาน ด้วยมุ่งหวังจะพัฒนายาชีววัตถุ ที่นับวันจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ด้วยศักยภาพของนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ยามประเทศชาติต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ Covid-19 เราจึงพัฒนาชุดตรวจ RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อมอบให้ทางราชการใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยจะผลิตและส่งมอบจนครบ 100,000 ชุด ในเดือนเมษายนนี้

แม้ว่าสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความพยายามของบริษัทหนึ่งและบุคลากรกลุ่มหนึ่ง ที่จะร่วมต่อสู้กับสงครามที่ยิ่งใหญ่ และท้าทายต่อมวลมนุษยชาติ แต่เรารู้ดีว่า นี่คือการเริ่มก้าวเดินไปสู่ชัยชนะร่วมกัน ตราบใดที่เรามีความมุ่งมั่น คนไทยและประเทศไทยต้องมีวันพรุ่งนี้…ที่ดีกว่า

ดังนั้น บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จึงเป็นดั่ง ‘ของขวัญจากพ่อ’ ที่ได้มอบแก่คนไทย และมวลมนุษยชาติ เพราะการวิจัยทางการแพทย์ นั้น ต้องทำเพื่อมวลมนุษยชาติ ดังส่วนหนึ่งของพระราชกระแสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุข ความว่า “True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

#สยามไบโอไซเอนซ์ #เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า