วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

นายเศกรัฐ ไชยศิริ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควันและฝุ่นละออง รวมถึงเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย โดยมี นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)

นำทีมงานในสังกัดร่วมมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต.สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองอำนวยการควบคุมไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)