ด่วน! ครม. ไฟเขียวตั้ง ‘นิรุฒ มณีพันธ์’ นั่งผู้ว่าการรถไฟฯ คนใหม่

ด่วน! ไฟเขียวตั้ง “นิรุฒ มณีพันธ์” ดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าการรถไฟฯ” คนใหม่ หลังผ่านความเห็นชอบเรื่องค่าตอบแทน-สัญญาจ้าง-สิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก ก.คลังแล้ว รับเงินเดือน 3.9 แสนบาท/เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (7 เม.ย. 2563) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนใหม่ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยตามที่คณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ ได้รายงานขอความเห็นชอบในเรื่องอัตราค่าตอบแทน และร่างสัญญาจ้างรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไปยังกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และผ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ ครม. แต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเงินเดือน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า สำหรับนายนิรุฒ มณีพันธ์ นั้น เคยเป็นอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. โดยได้คะแนนสูงสุด และที่ประชุมบอร์ด รฟท. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา