พิษ! โควิด-19 ‘ไทยสมายล์’ ประกาศหยุดบิน ‘ภายในประเทศ’ ทุกเส้นทางชั่วคราว 7-30 เม.ย.นี้

“ไทยสมายล์” หนีโควิด-19 ประกาศหยุดบินภายในประเทศทุกเส้นทาง 7-30 เม.ย. 63 พร้อมหวนกลับคืน 1 พ.ค. นี้ แจ้งผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวน-เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้

รายงานข่าวจากสายการบินไทยสมายล์ ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการเคลื่อนย้ายประชาชนกลุ่มใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ประกาศออกมาแล้วนั้น

ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. 2563 และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวก ดังนี้

  • การขอคืนเงินเต็มจำนวนในรูปแบบ EMD  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองโดยระบุ การขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ผ่าน https://member.thaismileair.com/customerservice/refund
  • ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถทำได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ รัฐสภา และสำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ในเวลาทำการ หรือติดต่อ Smile Contact Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล : customer.service@thaismileair.com