Grab ปรับเวลาให้บริการ

เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือตามประกาศของกรุงเทพมหานคร และประกาศจังหวัดต่างๆ ทางแกร็บจึงขอปรับเวลาการให้บริการทุกประเภท (ทั้งบริการรับ-ส่งผู้โดยสาร บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ) ตามรายละเอียดดังนี้ ซึ่งจะมีผลเริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้บริการ 4:00 น.- 20:00 น.
2. จังหวัดพิษณุโลกและอุดรธานี ให้บริการ 05:00 น. – 20:00 น.
3. จังหวัดอื่นๆ ให้บริการ 4:00 น.- 20:00 น.

หากท่านต้องการติดต่อเรา
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service) เปิดให้บริการ 09.00 – 21.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือ (Help Centre) ทางออนไลน์และในแอปพลิเคชันของแกร็บเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และสำหรับแจ้งปัญหาอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บ ทางเราจะตอบกลับในช่วงเวลา 04.00 – 22.00 น.

ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ และล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ!
#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #GrabCares #GrabTH
แกร็บ ประเทศไทย