กทพ. งดให้บริการรถยนต์ทั่วไปขึ้นใช้ทางด่วน ‘ทุกด่าน-ทุกสายทาง’ 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่มตั้งแต่คืนนี้ (3 เม.ย. 63) เป็นต้นไป

ทำตาม! “เคอร์ฟิว” กทพ.ประกาศงดให้บริการ “รถยนต์ทั่วไป” ขึ้นใช้ทางด่วน ทุกด่านฯ-ทุกสายทาง” ช่วงเวลา 4 ทุ่ม-ตี 4 สตาร์ทตั้งแต่คืนนี้ (3 เม.ย. 63) เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ข้อ 1.ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น กทพ.จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดการให้บริการสำหรับรถยนต์ทั่วไปบนทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ทุกคืน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่คืนวันนี้ (3 เม.ย. 2563) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รถที่ได้รับการอนุญาตตามข้อกำหนดฯ อาทิ รถขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภค รถขนส่งผลผลิตการเกษตร รถขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รถรับส่งผู้เดินทางไปและกลับจากสนามบิน และรถที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ รวมถึงรถเฉพาะกิจฉุกเฉิน รถพยาบาล  สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ประจำที่หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อขออนุญาตขึ้นใช้ทางพิเศษได้เป็นกรณีๆ ไป

ขณะเดียวกัน ในช่วงระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นนั้น กทพ. จะแสดงสัญลักษณ์ไฟกากบาทสีแดงบนหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกตู้ที่ปิดใช้งานทั้งตู้ระบบเก็บเงินสดและตู้ระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) แต่จะเปิดให้บริการเฉพาะตู้ระบบเก็บเงินสด จำนวน 1 ตู้ ทุกด่านฯ เพื่อรองรับรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดดังกล่าวให้สามารถขึ้นใช้ทางพิเศษได้ อย่างไรก็ตาม กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ตลอด 24 ชั่วโมง